Laskutus

Sataplast

 • Verkkolaskutusosoite:
  003709772322001
 • Välittäjän tunnus:
  003721291126
 • Sähköpostilaskut PDF-muodossa:
  invoice-09772322001@kollektor.fi
 • ALV-tunnus:
  FI09772322

Hel-Pack

 • Verkkolaskutusosoite:
  003727107166001
 • Välittäjän tunnus:
  003721291126
 • Sähköpostilaskut PDF-muodossa:
  invoices.hel-pack@aspelin.fi
 • ALV-tunnus:
  FI27107166

Muovijaloste

 • Verkkolaskutusosoite:
  003701492254
 • Välittäjän tunnus:
  NDEAFIHH
 • Sähköpostilaskut PDF-muodossa:
  ostolaskut@muovijaloste.fi
 • ALV-tunnus:
  FI01492254

Joutsen Paino

 • OVT tunnus:
  003708080439
 • Operaattori:
  003723327487 (Apix Messaging Oy)
 • Sähköpostilaskut PDF-muodossa:
  skannauspalveluun
 • ALV-tunnus:
  FI08080439
 • Paperilaskut:
  Joutsen Paino Oy (Apix Skannauspalvelu)
  PL 16112
  00021 LASKUTUS

Myyntiehdot

Sataplast Oy, Muovijaloste Oy, Hel-Pack Oy ja Joutsen Paino Oy myyntiehdot

Kaikkia näitä yhtiöitä kutsutaan myöhemmin näissä myyntiehdoissa yhteisellä nimellä Aspelin. Asiakasyritystä kutsutaan jäljempänä yleisnimityksellä Ostaja.

Yleistä

Näitä myyntiehtoja sovelletaan kaikissa Aspelinin toimituksissa ja ne ovat automaattisesti voimassa, ellei osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet. Aspelin ja Ostaja sitoutuvat kaikessa toiminnassaan noudattamaan hyvää liiketapaa ja huolellisuutta. Aspelin on sitoutunut vastuullisiin toimintatapoihin suhteessa Suomen lakiin, ympäristöön, asiakkaisiin, omaan henkilöstöön sekä muihin yhteistyökumppaneihin.

Tarjous

Tarjoukset ovat sitoumuksetta ja ne ovat voimassa tarjouksessa mainittuun päivään asti. Aspelin pidättää itselleen oikeuden muuttaa tarjoustaan hintojen ja toimitusaikojen osalta, jos Aspelinistä riippumattomat olosuhteet antavat siihen aihetta.

Tilaus

Tilauksesta tulee ilmetä tuote, määrä ja toimitusaika. Kauppa ja toimitus on Aspeliniä sitova, kun se on toimittanut Ostajalle kirjallisen tilausvahvistuksen. Tarkennuksia tilausvahvistuksen sitovuuteen tuotteen hinnan osalta kohdassa 5.1 ja toimitusmäärän osalta kohdassa 6.1.

Painolaatat

Painolaattojen valmistukseen liittyvät kustannukset veloitetaan erikseen. Ostajan on palautettava vedokset hyväksymis- tai korjausmerkinnöin Aspelinille. Ostaja vastaa virheistä, jotka on tehty Ostajan hyväksymän vedoksen mukaan. Keskeytyneestä työstä veloitetaan siihen asti kertyneet kustannukset.

Painolaatat ja –aineisto ovat Aspelinin omaisuutta ja hallinnassa. Aspelinillä on oikeus uusia kuluneita tai vaurioituneita laattoja Ostajan kustannuksella. Yhteistyön päättyessä, Ostajalla on oikeus saada painolaatat käyttöönsä. Aspelinin tuotantoa varten muokattuja aineistojen tiedostoja ei kuitenkaan palauteta.
Mikäli Ostaja toimittaa painolaatat Aspelinille on Ostajan velvollisuus uusia kuluneet tai vaurioituneet laatat. Lisäksi Aspelinillä on oikeus veloittaa painolaattojen säilytys- ja huoltokulut.

Aspelin säilyttää tuotannosta poistuneet painolaatat Ostajan vastuulla ja kustannuksella kahden (2) vuoden ajan.

Maksuehdot

Hinta ja laskutushinnan määritys

Hinnat ovat sitoumuksetta. Hinta ilmoitetaan tarjouksessa ilman arvonlisäveroa. Mikäli materiaali- tai työkustannukset tai vastaavat Aspelinistä riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat toimitusaikana, on Aspelinillä oikeus tarkistaa tai muuttaa laskutushintaa kustannusten nousua vastaavasti.

Laskun päiväys

Laskut päivätään tavaran toimituspäivällä. Toimituksen katsotaan tapahtuneen ja toimituspäivänä pidetään sitä päivää, jona tavara on lähetetty tehtaalta. Noudettaessa toimitus Aspeliniltä, laskutetaan noutamaton lähetys viimeistään viikon kuluttua sovitusta toimituspäivästä, riippumatta siitä onko toimitus noudettu vai ei.

Maksuajat ja viivästyskorko

Vakiintuneen asiakassuhteen Maksuaika on 14 päivää netto. Uuden asiakkaan ensimmäisessä toimituksessa tai muun vastaavan syyn takia, voi Aspelin vaatia etukäteen tehtävää maksusuoritusta ennen toimitusta. Lisäksi Aspelinillä on oikeus periä kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä viivästymisestä aiheutuneet perintäkulut.

Toimitusehdot

Toimitustapa ja määrä

Tavara luovutetaan Ostajalle vapaasti Aspelinin tehtaalla (”vapaasti toimittajalla” / EXW Incoterms 2020). Aspelinillä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta ylittää tai alittaa sovittu määrä seuraavasti:

 • Alle 100 kg tai alle 10 000 kpl 20 %
 • 100-500 kg tai 10 000-50 000 kpl 15 %
 • Yli 500 kg tai yli 50 000 kpl 10 %

Tavaran määrää koskevat huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Immateriaalioikeudet

Ostaja vakuuttaa, että Ostajan Aspelinille toimittama tekijäoikeudellisesti suojattu aineisto ja työn suorittamiseksi tarvittava välineistö tai materiaali ei loukkaa kenenkään kolmannen oikeutta eikä siihen kohdistu mitään käyttö- tai muita oikeudellisia rajoituksia. Sama koskee kaikkia aineettomia oikeuksia kuten tavaramerkki-, toiminimi-, tai muita henkiseen ja teollisiin oikeuksiin kohdistuvia yksinoikeuksia.

Aspelinillä on täysi oikeus käyttää tehtyjä töitä omassa markkinoinnissaan edellä mainittuja oikeuksia loukkaamatta ja painaa Ostajan tuotteisiin tunnusmerkkinsä ja/tai erätunnisteet. Hyväksymällä toimitusehtomme, asiakas antaa voimassa olevan GDPR:n (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679, tulee englanninkielisistä sanoista General Data Protection Regulation, GDPR) mukaisen suostumuksen omalle organisaatiolleen kohdistuvaan henkilökohtaiseen markkinointiin.

Kaikki tuotteen valmistamista varten tarvittavat alkuperäiset asiakirjat, piirustukset, vedokset ja ohjelmat, jotka Ostaja on luovuttanut Aspelinille, säilyvät Ostajan omaisuutena eikä niitä ilman tämän suostumusta saa käyttää, jäljentää tai kopioida eikä luovuttaa tai antaa niistä tietoja ulkopuolisille. Näiden luovuttaminen alihankkijalle on sallittu siltä osin, kun se toimituksen täyttämiseksi on tarpeen.

Omistusoikeus

Omistusoikeus tavaraan siirtyy Ostajalle, kun koko kauppahinta ja mahdolliset korot on maksettu Aspelinille.

Toimitusaika

Toimitusaika ilmoitetaan tarjouksessa ja tilausvahvisteessa. Aspelin varaa oikeuden muuttaa toimitusaikaa, mikäli vedosten hyväksyminen, materiaalin toimitus tai muu vastaava asia (esim. painolaatat) viivästyy Aspelinistä riippumattomista syistä. Painettavien tuotteiden toimitusajan laskeminen alkaa vedosten hyväksynnästä.

Takuu ja korvausvelvollisuus

Mikäli Aspelin on taannut tavaralle tietyt ominaisuudet ja tavara on siinä suhteessa puutteellinen, tai jos tavara on toimitettaessa todistettavasti sisältänyt sellaisia vikoja, jotka on luettava Aspelinin syyksi ja jotka tekevät tavaran tarkoitukseen kelpaamattomaksi, se joko korjataan tai korvataan uudella.
Ostajan on palautettava viallinen tavara. Aspelinin vastuu ulottuu ainoastaan virheisiin, jotka syntyvät tilauksen edellyttämissä käyttöolosuhteissa ja tavaraa oikein käytettäessä. Tavaran hylkäämisen aiheuttamia välillisiä tai välittömiä kustannuksia ei korvata Ostajalle eikä Aspelinin korvausvelvollisuus missään olosuhteissa ylitä tavaran myyntihintaa. Takuu ja korvausvelvollisuus ei koske materiaaleja, joiden toimituspäivästä on kulunut kuusi (6) kuukautta tai enemmän. Edellä sanotun lisäksi, Aspelin ei ole velvollinen korvaamaan mitään muuta tilaajalle, hänen asiakkaalleen tai kolmannelle osapuolelle aiheutunutta kulua, vahinkoa tai tappiota.

Vapauttamisperusteet

Yleisen tulkinnan mukainen ylivoimainen este (Force Majeure) vapauttaa Aspelinin toimitusvelvollisuudesta tai oikeuttaa sen neuvottelemaan Ostajan kanssa pidennetystä toimitusajasta.

Tavaran laatu

Tavaran laatua koskevat huomautukset on tehtävä heti, viimeistään kahden (2) viikon kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Aspelin ja Ostaja sopivat tapauskohtaisesti keskenään niistä toimenpiteistä, joihin tavaran laatuun kohdistuneet huomautukset mahdollisesti antavat aiheen.

Kaupan raukeaminen ja toimitusten keskeytyminen

Mikäli Ostaja ei olennaisesti täytä näitä myyntiehtoja, voi Aspelin peruuttaa kaupan. Mikäli Ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa sovitun ajan puitteissa, voi Aspelin keskeyttää toimituksen.

Valmiin tuotteen säilyttäminen

Erikseen sovittaessa voi Aspelin säilyttää valmiin tuotteen tavanomaista huolellisuutta noudattaen sovitun luovutuspäivän jälkeen Ostajan lukuun, vastuulla ja kustannuksella.

Miksi valita meidät?

Asiakaslähtöisyys

Asiakkaat ovat meihin tutkitusti tyytyväisiä - eikä ihme - sillä he ovat kaiken toimintamme lähtökohta. Erityistä kiitosta on saanut asiakaspalvelumme, jonka kehitykseen panostamme myös tulevaisuudessa.

Innovointi

Pakkausalalle kaivataan uusia tuotteita, materiaaleja ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Kehitämme aktiivisesti omaa alaamme ja sen kautta haluamme olla mukana luomassa yhteiskuntaa, jossa pakkaus ei ole vain pakollinen, jätteeksi muodostuva paha.

Perhe-arvot

Aspelin Group on perheyhtiö ja arvomaailmamme on sen mukainen. Luotamme suomalaiseen työn laatuun ja seisomme tuotteidemme, sekä tuotantomme takana. Aiomme edelleen panostaa tuotantoihimme Suomessa ja tahdomme olla mukana viemässä Suomen teollisuutta eteenpäin.

Laatu

Haluamme tarjota parasta mahdollista laatua niin tuotteissamme kuin palveluissammekin. Jatkuva kehitys ja laadullinen parantaminen ovat osa jokapäiväistä työtämme. Haluamme, että nykyinen huippulaatu on tulevaisuuden standardimme.