Green – biotuotteet

Parhaiten suojaava ja pisimpään tuotteen säilyttävä pakkaus on aina ekologisin. Siksi haluamme löytää entistä parempia materiaaleja ja energiatehokkaampia toimintatapoja. Meidän pakkauksemme varmistavat tuotteellesi oikean suojan ja pidemmän säilyvyyden – suojassa ulkoisilta uhilta.

Ecoplast-tuotteet

  • Ecoplast PE
  • Ecoplast CPP
  • Ecoplast PE renew, vähintään 80 % biopohjainen

Kierrätettävissä oleva, hitaasti biohajoava öljypohjainen materiaali. Kalvojen ominaisuudet ovat hyvin samanlaiset normaalien öljypohjaisten materiaalien kanssa. Tuote on testattu ja sertifioitu hajoamaan niin aerobisessa-, anaerobisessa-, kuin merivesiympäristössäkin 1-10 vuoden kuluessa riippuen lopputuotteen koosta ja hajoamisympäristöstä. Se ei täytä biohajoavuudeltaan standardia EN-13432, joka vaatii nopeampaa hajoamisaikaa teollisessa kompostoinnissa.

+ lisäarvoa kuluttajalle

+ hajoaa joutuessaan luontoon

+ 100 % kierrätettävä

+ kirkkaus

+ kestävyys

+ biohajoavaksi materiaaliksi edullinen

Kalvon hyödyt korostuvat pakkauksissa, joilla on suuri riski joutua luontoon. Materiaalin kierrätettävyys säilyy, jolloin tuote voidaan hyödyntää uudelleen raaka-aineena.

Ecoplast-tuotteet

Kierrätettävissä oleva, hitaasti biohajoava öljypohjainen materiaali.

Biobarrier-kartonkirasiat

Biopinnoitteella päällystettyä kartonkia, josta voidaan valmistaa erilaisia rasvankestäviä pakkauksia, kuten esim. vakiokokoiset leivosrasiamme.

+ 100 % biopohjainen materiaali

Kompostoituvat paperit

Rasvankestävyyttä vaativiin kääreratkaisuihin löytyy valikoimastamme kompostoituvia paperivaihtoehtoja.

+ 100 % biopohjainen materiaali

Bio jätesäkit ja Bio roskapussit

Kompostoituvat flow pack – kalvot

PET-rasiat

Vähintään 50% uusiomateriaalia.

Mitä ovat biomuovit?

Biomuovit voidaan jakaa kahteen ryhmään: biopohjaiset ja biohajoavat, sekä näiden yhdistelmät.

Biopohjaiset muovit

  • Valmistettu kokonaan tai osittain uusiutuvista raaka-aineista
  • Biopohjaisten tuotteiden lähteenä voidaan käyttää maatalouden hiilihydraattipitoisia kasveja kuten sokeriruokoa, metsäteollisuuden lingoselluloosaa tai biojätettä.
  • Vuonna 2017 biopohjaisten muovien raaka-aineiden viljely käytti noin 0,016 % maapallon viljelykelpoisesta pinta-alasta. Pinta-alan on arvioitu kasvavan 0,021 %:iin vuonna 2022.

Biohajoavat muovit

  • Hajoavat mikrobien toimesta hapeksi, hiilidioksidiksi tai metaaniksi ja biomassaksi teollisen kompostorin olosuhteissa
  • Kaikki biohajoavat tuotteet eivät täytä standardia EN 13432
  • Biomassa ei välttämättä ole ravinteikasta
  • Biohajoavien alle kuuluvat kompostoituvat, mutta kotikompostissa hajoaville tuotteille ei ole maailmanlaajuista standardia.

Miksi valita meidät?

Asiakaslähtöisyys

Asiakkaat ovat meihin tutkitusti tyytyväisiä - eikä ihme - sillä he ovat kaiken toimintamme lähtökohta. Erityistä kiitosta on saanut asiakaspalvelumme, jonka kehitykseen panostamme myös tulevaisuudessa.

Innovointi

Pakkausalalle kaivataan uusia tuotteita, materiaaleja ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Kehitämme aktiivisesti omaa alaamme ja sen kautta haluamme olla mukana luomassa yhteiskuntaa, jossa pakkaus ei ole vain pakollinen, jätteeksi muodostuva paha.

Perhe-arvot

Aspelin Group on perheyhtiö ja arvomaailmamme on sen mukainen. Luotamme suomalaiseen työn laatuun ja seisomme tuotteidemme, sekä tuotantomme takana. Aiomme edelleen panostaa tuotantoihimme Suomessa ja tahdomme olla mukana viemässä Suomen teollisuutta eteenpäin.

Laatu

Haluamme tarjota parasta mahdollista laatua niin tuotteissamme kuin palveluissammekin. Jatkuva kehitys ja laadullinen parantaminen ovat osa jokapäiväistä työtämme. Haluamme, että nykyinen huippulaatu on tulevaisuuden standardimme.